ونت در لاتین به معنای هواکش است و در سیستم‌های فاضلاب استاندارد، تعبیه هواکش مطابق با استانداردهای ملی ساختمان، الزامی است. ونت فاضلاب دو کار را انجام می‌دهد:

  1. کمک به حرکت بهتر آب و تخلیه بهتر فاضلاب در محل سیفون‌ها
  2. هدایت بو و گازهای تولید شده در مسیر فاضلاب به بیرون

طراحی لوله‌های ونت باید به صورتی باشد که هوا به‌راحتی بتواند از لوله‌ها خارج و در صورت نیاز برای تامین حرکت مستمر فاضلاب، وارد لوله‌ها شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!