۱- لوله ها باید به موازات سطوح دیوارها، کف و سقف ساختمان نصب شودو لوله های آب باران نباید در داخل قسمت های بتنی ساختمان دفن شوند.
۲-لوله های روکار باید به موازات سطوح دیوارها و کف و سقف نصب شوند و با بست در محل
نصب محکم و ثابت باقی بمانند، چرا که فاصله لوله رو کار با سطوح دیوار و سقف پشت آن باید به
اندازه ای باشد که رنگ کاری سطوح خارجی لوله را امکان پذیر نماید.
۳- در عبور لوله از دیوار، کف و سقف باید فضای اطراف لوله با مصالحی مناسب پرشود و با
مسدودکردن هر دو طرف با مواد مناسب جایی برای پناه گرفتن حشرات و حیوانات و ورودآن ها به داخل ساختمان باقی نماند.
۴- لوله کشی باید طوری اجرا شود که بار اسکلت و سازه ساختمان یا انبساط ساختمان روی آن
اثر نگذارد. اگر عبور لوله از درز انبساط ساختمان ناگزیر باشد باید روی لوله در محل درز
انبساط ساختمان قطعه انبساط با جدار صاف داخلی نصب شود.
۵- در عبور لوله از دیوار، کف و سقف باید مقررات آتش سوزی مربوط به این اجزای ساختمان در
مورد فضای اطراف لوله نیز رعایت شود و دور لوله با مواد مقاوم در مقابل آتش پر شود.
۶- اگر لوله خارجی آب باران، آب باران را از بام بالاتر به بام پایینتر هدایت می کند باید دهانه
خروجی آب از لوله قائم با کمک یک زانوی ۹۰ درجه یا دو زانوی ۴۵ درجه جریان آب را
از حالت قائم به حالت افقی درآورد.

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *