سه راهی ۹۰ درجه سایز ۶۳ امپراطور گلپایگان

سه راهی 63/90 امپراطور گلپایگان با طراحی منحصر بفردسایلت خود باعث کم شدن صدای جریانات داخل لوله در بخش اتصالات می شود

اتصال سه راه سایلنت
طراحی و تولید مطابق استاندارد 1-9119
ابعاد :  سانتیمتر
وزن :   گرم

 

سه راهی ۶۳/۹۰ امپراطور گلپایگان با طراحی منحصر بفردسایلت خود باعث کم شدن صدای جریانات داخل لوله در بخش اتصالات می شود.

اتصال سه راه سایلنت
طراحی و تولید مطابق استاندارد ۱-۹۱۱۹
ابعاد :  سانتیمتر
وزن :  گرم