سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سایز ۱۱۰/۶۳ امپراطور گلپایگان

طراحی و تولید مطابق استاندارد 1-9119
ابعاد :  سانتیمتر
وزن : گرم

سه راهی ۹۰ درجه ۱۱۰/۶۳ امپراطور گلپایگان با طراحی منحصر بفردسایلت خود باعث کم شدن صدای جریانات داخل لوله در بخش اتصالات می شود

 

اتصال سه راه سایلنت
طراحی و تولید مطابق استاندارد ۱-۹۱۱۹
ابعاد :  سانتیمتر
وزن : گرم