تبدیل سایز ۹۰/۶۳ امپراطور گلپایگان

تبدیل 90/63 امپراطور گلپایگان برای اتصال لوله ها یا اتصالات سایز 90 به لوله یا اتصالات سایز 63 در طول هم مورد استفاده قرار میگیرد.

 

اتصال زانویی سایلنت
طراحی و تولید مطابق استاندارد 1-9119
ابعاد :  سانتیمتر
وزن :  گرم

تبدیل ۹۰/۶۳ امپراطور گلپایگان برای اتصال لوله ها یا اتصالات سایز ۹۰ به لوله یا اتصالات سایز ۶۳ در طول هم مورد استفاده قرار میگیرد.

 

اتصال زانویی سایلنت
طراحی و تولید مطابق استاندارد ۱-۹۱۱۹
ابعاد :  سانتیمتر
وزن :  گرم